วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Planet Earth โลกในมุมมองของดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง


ธรรมชาตินั้นงดงาม ยิ่งใหญ่และทรงพลัง มนุษย์ตัวกระจ้อยพยายามเอาชนะธรรมชาติด้วยการทำลาย แก่งแย่งชิงดีเอาชนะกันเอง ทำลายไม่เว้นแม้แต่บ้านที่ตัวเองถือกำเนิด จนลืมไปแล้วว่าตัวเองนั้นเป็นเพียงผงธุลีในหมู่ดาวเป็นพันล้านดวง ...

Danakil Desert Landscape

Photograph by Carsten Peter
Towers of salt and a riverbed colored by crystallized salt create an otherworldly landscape in Ethiopia’s Danakil Desert. Sitting more than 300 feet (90 meters) below sea level, with temperatures reaching 120 degrees Fahrenheit (49 degrees Celsius), local inhabitants prize the Danakil for one thing: its salt deposits.

Travertine Chimneys, Djibouti

Photograph by Carsten Peter
Travertine chimneys near Lake Abbe, Djibouti, were created by hot springs depositing calcium carbonate—the same process that creates stalactites and stalagmites. Some of the formations reach 165 feet (50 meters) near the lake located on the Ethiopia-Djibouti border.

Stone-Marked Grave, Libya

Photograph by George Steinmetz
Carefully chosen light and dark stones mark the isolated grave of a herder who died between 5,000 and 3,000 years ago. As rainfall dwindled, the inhabitants of Libya's remote Fezzan region congregated around scattered oases.

Candle Spruces at Night, Finland

Photograph by Peter Essick
Candle spruces stand frozen before a backdrop of the northern lights, shimmering above Oulanka, one of Finland's best loved national parks.

Puu Oo Vent on Mount Kilauea

Photograph by Bryan Lowry
When Kilauea volcano's Puu Oo vent was active I visited it often. On this particular cold January morning the winds were light, which allowed the superheated gases and steam to rise straight up into the sky from the glowing and spattering vents within Puu Oo. The cold air pushed the hot plumes back down in a swirling motion at sunrise. This allowed for the beautiful colors. Shot with a Nikon Dslr and the Nikon 10.5 lens from the north rim of Puu Oo vent. 30-second exposure.

Mt. Kilauea Eruption at Night, Hawaii

Photograph by Alvin Pastrana
Lava from Mt Kilaeau flowed down the slopes via lava tubes into the ocean and the resulting violent explosions generated such large steam columns as to pull up waterspouts from the sea. This spectacular display continued into the night and also called down lightning from the sky.
Grand Canyon สหัฐอเมริกา เคยเป็นพื้นมหาสมุทรในยุคดึกดำบรรพ์ เกิดการยกตัวเนื่องจากการชนกันของทวิป จากนั้นถูกสลักเสลาด้วยน้ำและลม บนยอดเขายังพบฟอสซิลสัตว์น้ำโบราณอยู่มากมาย

Drill Pad on Wetlands, Russia

Photograph by Gerd Ludwig
A drill pad built on top of fragile wetlands probes for new oil reserves. Technology imported from the West is helping Russia's oil industry modernize, but Soviet-era spills and pipeline breaks have contaminated much of the region.

Bonneville Salt Flats at Night, Utah

Photograph by Jim Richardson
The electric blush of Salt Lake City, more than a hundred miles (160 kilometers) away, brushes the horizon over Utah's Bonneville Salt Flats.
Sand Dune ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือประเทศบราซิล


Sand Dune ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือประเทศบราซิล


Sea Stacks, Outer Hebrides
Photograph by Jim Richardson
Their crumpled layers as old as the continents, the sea stacks and cliffs of the Outer Hebrides in Scotland offer jagged reminders of the forces that drove Europe, North America, and Greenland apart as the North Atlantic began to open 60 million years ago.

Sand Dunes, Rub al Khali

Photograph by George Steinmetz
The borders of four nations—Saudi Arabia, Oman, Yemen, and the United Arab Emirates—blur beneath the shifting sands of the Rub al Khali, or Empty Quarter, desert.
Grand Canyon สหัฐอเมริกา เคยเป็นพื้นมหาสมุทรในยุคดึกดำบรรพ์ เกิดการยกตัวเนื่องจากการชนกันของทวิป จากนั้นถูกสลักเสลาด้วยน้ำและลม บนยอดเขายังพบฟอสซิลสัตว์น้ำโบราณอยู่มากมาย
อุทยานแห่งชาติ Yellow Stone สหัฐอเมริกา แท้จริงมันคือระเบิดเวลาลูกมหึมา ที่กำลังนับถอยหลัง รอวันระเบิดอยู่นั่นเอง !!!

*** Planet Earth Part II now available ***

Credit : National Geographic
http://photography.nationalgeographic.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น