วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Human Robot Interaction

Human Robot Interaction research in CSE Laboratory. University of Oulu

So cool !!! That inspire me a lot .....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น