วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Amazing Math

Multiplication of 37 by multiplies of 3: 

                         3 x 37 = 111
                         6 x 37 = 222
                         9 x 37 = 333
                        12 x 37 = 444
                        15 x 37 = 555
                        18 x 37 = 666
                        21 x 37 = 777
                        24 x 37 = 888
                        27 x 37 = 999Nice one:

111.111.111  x  111.111.111 = 12.345.678.987.654.321 


Trapeze:

              1 x 9 + 2 = 11
             12 x 9 + 3 = 111
            123 x 9 + 4 = 1111
           1234 x 9 + 5 = 11111
          12345 x 9 + 6 = 111111
         123456 x 9 + 7 = 1111111
        1234567 x 9 + 8 = 11111111
       12345678 x 9 + 9 = 111111111


another Trapeze:

              1 x 8 + 1 = 9
             12 x 8 + 2 = 98
            123 x 8 + 3 = 987
           1234 x 8 + 4 = 9876
          12345 x 8 + 5 = 98765
         123456 x 8 + 6 = 987654
        1234567 x 8 + 7 = 9876543
       12345678 x 8 + 8 = 98765432
      123456789 x 8 + 9 = 987654321

and another one: 

              0 x 9 + 8    = 8
              9 x 9 + 7    = 88
             98 x 9 + 6    = 888
            987 x 9 + 5    = 8888
           9876 x 9 + 4    = 88888
          98765 x 9 + 3    = 888888
         987654 x 9 + 2    = 8888888
        9876543 x 9 + 1    = 88888888
       98765432 x 9 + 0    = 888888888
      987654321 x 9 - 1    = 8888888888
     9876543210 x 9 - 2    = 88888888888

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น