วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

Strange and mysterious sounds from the earth


               หลังจาก Post เรื่องเสียงกึกก้องกัมปนาทของพื้นพิภพได้ไม่นาน ผมได้ลองค้นหาคำอธิบายต่างๆ จนเจอ Post อันนี้เข้า เป็นงานวิจัยที่ดีมากชิ้นหนึ่ง ซึ่งบอกว่าพื้นพิภพที่เราเกาะอาศัยเขาอยู่นี้ ส่งเสียงอยู่เป็นประจำ บางเสียงฟังดูคล้ายกับเสียงกัมปนาทที่พูดถึงกันเมื่อไม่นานมานี้ .....


POSTEN ON 22 AUGUST 2008
Thanks to Noise Addicts

If you listen closely, you’ll find that the earth is full of sounds.  Some are things that you hear every day, some are truly remarkable and some sounds hail from origins completely unknown.  What follows here is a list of “sonic mysteries” for your pleasure – many of them include audio.

1. The Bloop

At various times during the summer of 1997, an ultra-low frequency sound that rose rapidly in frequency over about one minute was detected at 50 degrees S, 100 degrees W.   The sound was detected by the US National Oceanic and Atmospheric Administration with the Equatorial Pacific Ocean autonomous hydrophone array (which was U.S. Navy equipment originally designed to detect Soviet submarines), and was loud enough to be heard on multiple sensors, up to 5000km apart.  Scientists dubbed it the “Bloop” (not to be confused with the “Boing “.)
Although the sound matches the profile of a living animal, it is much louder than any known creature can produce.  Any creature that could produce such a sound would have to be many times larger than the largest whale.
You can hear a very short recording of the sound here .  The recording is short because it’s been sped up 16x to make it audible to you and I.
Some people link the Bloop to Cthulhu , a mythical creature from an H.P. Lovecraft story as the noise originated from an area near the mythical sunken city of R’lyeh from the same story.
The Bloop also makes an appearance in the game promoting the movie Cloverfield, and was also seen in the movie “The Loch”, coming from a giant eel.
A 2001 album by Dntel (“Life is full of possibilities “) uses the bloop as a repeating sample through the piece.
The actual origination of the sound is not known and remains a mystery to this day although it is suspected to be biological in origin.

2. The Hum

The hum is the name of a phenomenon that is generally given to mysterious low frequency humming or rumbling.  It is typically heard by many people at a time (but not others), and can come and go or it can be constant.  There are many famous Hums, most notably the Taos Hum and the Bristol Hum.
The Hum is usually difficult to record, and it’s often difficult to localize the source of the hum (perhaps due to the low frequency, as low frequency sounds are harder to localize).
Hums have been detected (or reported) all over the world, but most appear in Europe and South America.  The Hum is more often heard indoors, and some people hear it more faintly than others.  Here is a recording of the Auckland Hum.
The Taos Hum has been featured on the X-Files and Unsolved Mysteries.  The source of some Hums have been identified – for example, a pair of fans in a cooling tower at a DaimlerChrysler casting plant was emitting a 36 Hz tone that caused a Hum over the entire city of Kokomo, Indiana.  Other Hums remain a mystery.  Some possible explanations Include geological events, pulsed microwaves and electromagnetic waves from meteors.  Tinnitus might explain some cases as well.
A creditable scientific hypothesis from 2005 suggests the Hum is caused by the tensor tympani muscle (a muscle in the inner ear) trembling in the eardrums of individuals. on the eardrums of affected individuals by the tensor tympani muscle trembling.  There is a website by the “Interest Group for Research of the Hum Nuisance” (unfortunately in German) describing this theory.

3.The Hell Hole

(You can decide for yourself on this one…) More than forty years ago, researchers in the Soviet Union began an ambitious drilling project whose goal was to penetrate the Earth’s upper crust and sample the warm, mysterious area where the crust and mantle intermingle– the Mohorovičić discontinuity, or “Moho.”
This type of drilling was completely new and the technology didn’t exist to go that deep, so the Russians had to invent a completely new way of drilling to be able to do it. Unfortunately, the Russians never reached their goal, and many of the Earth’s secrets were left undiscovered, however The Kola Superdeep Borehole is still a scientifically useful site, and research there is ongoing.
When drilling stopped in 1994, the hole was over seven miles deep, making it by far the deepest hole ever drilled by humans. The last of the cores to be plucked from from the borehole was dated to be about 2.7 billion years old.  Although the Kona hole was the deepest hole ever drilled (until this one) , seven miles was still very short of the 20-80km required to penetrate  the earth’s crust.
Like all newfangled science stories, some Genesis freaks have decided that the intent of the project was not real scientific research as they were told – rather this simple experiment was actually an attempt to drill to hell… and that they were successful! The story has (and still does) made its rounds on Christian circles via tracts, preaching and radio broadcasts.
The story varies, but here are the basics:
1.  After going only a few miles down, the drill began to spin wildly.
2.  A ‘Doctor Azzakov’ is quoted as stating authoritatively that it has been shown that the earth is hollow.
3.  Immensely high temperatures were experienced, much higher than expected at that depth. Usually 2,000 degrees Fahrenheit or 1,100 degrees Celsius is quoted.
4.  Microphones were lowered into the hole (to ‘listen to the earth’s movement’). Human screams were heard—hordes of ‘tortured souls’.
5.  Many of the scientists have quit the project in fear and/or have become total nervous wrecks.
Of course, these “facts” are not quite true:
a) If the earth was largely hollow, it would clearly be evident from seismic studies, as well as from orbital/gravitational considerations, but this is not the case.
b) Far from being a ‘fiery inferno’, the temperature increased by one degree Celsius every 100 meters to 3,000 meters, then by 2.5 degrees every 100 meters thereafter. At 10,000 meters, it was only 180 degrees.
The story of course is based on a factual borehole, and creation geologists have had a field day with the shaky “facts” – using the story to prove that yes, hell exists and they’ve been right all along.
Here’s the “quote” that has been making it’s way through evangelical circles:
“We lowered a microphone, designed to detect the sounds of plate movements down the shaft. But instead of plate movements we heard a human voice screaming in pain! At first we thought the sound was coming from our own equipment.”
“But when we made adjustments our worst suspicions were confirmed. The screams weren’t those of a single human, they were the screams of millions of humans!”
Oh, you wanted to HEAR the screams from hell?  But of course!  Listen to it here(mirror ) . 

4. Mistpouffers

In some places in the world, people have reported long successions of enormously loud booming noises.  They are called different things in different areas of the world -  “Guns of the Seneca” (near Seneca Lake in New York), “Barisal guns ” (in Bangladesh), “uminari” (in Japan), “fog guns,” “lake guns,” and many other terms. These terms all describe a sound or sounds that resemble distant cannon fire, and are usually heard near large bodies of water.  Often times they are accompanied by a long rumble that is strong enough to shake plates and pictures.
There have been many proposed theories about where these sounds come from, however most are not very satisfying.  Since these sounds have been reported for centuries means that the most obvious explanation, artillery tests , are pretty much ruled out.  Earthquakes and volcanoes could produce these sounds and rumbles, however the sounds have not been directly connected to any seismic activity, which is fairly well measured.
Some have speculated that undersea activity (perhaps seismic) creates great bubbles of released gas which floats to the surface and creates huge “ocean farts”, however it is a stretch to think that these bubbles could produce a sound strong enough to create the distant-gunfire sound of Mistpouffers.  Meteorite impacts have also been bandied about as a possible explanation (see here for actual meteor sounds) as have tidal waves .
It has also been speculated that these noises happen everywhere and that ambient noise from communities simply make them harder to hear.  Sound travels farther over water than over land, and so the sounds are more easily heard in remote, quiet areas close to bodies of water.
Of course the latest theory is rather boring – that the sounds are made by thunder or other explosions very far away, and the sounds simply travels a very, very long way because atmospheric and topographic conditions happen to be “just so”.  This would explain why no storms or other activity are present in the area and yet the sounds are still heard.
Some people still believe that the sounds are made from alien spacecraft, God, or Thor’s hammer banging on nails while trying to fix the roof over the heavens…. however there is another theory:
A Web page describing the many tourist attractions of the Cayuga Lake area mentions the “Guns of the Seneca.” it also says  “At the southern end, you’ll find the booming city of Ithaca…”  Well, that it. What people are hearing is obviously the sound of Ithaca booming.

5. Slow Down

Slow down was recorded in the Pacific Ocean on May 19,1997.   It was recorded by the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration located around 15 degrees S 115, degrees W.
It is called the Slow Down because the sound slowly decreases in frequency over the span of about 7 minutes.  It was detected using the same hydrophone array as the Bloop, and was loud enough to be detected on multiple sensors 2000km apart.
Here is a recording of the sound, sped up by 16 times.
Some people believe that this sound has been made by a giant squid or other large sea creature, however this theory doesn’t stand up to scientific reason, as squids likey  with tdo not have the capability of producing their beaks ese sounds.
The real source of the Slow Down sound remains completely unknown.  This signal and anything like it has not been heard before or since.

6. The WOW!

No discussion of mysterious sounds would be complete without this one, although it’s not a sound from earth – it’s from space.  You can also debate whether or not it’s actually technically a sound at all, but I’m presenting it here just because it’s interesting.
On August 15, 1977 a SETI scientist working at the Big Ear radio telescope of the Ohio State University noticed a very strong signal that lasted for 72 seconds.  The type of signal resembled signals that are non-terrestrial and non-solar system in origin.
Because the signal was so remarkable, The scientists circled the data on the computer printout and wrote the word “WOW!” beside it. Ever since then, it’s been called the “Wow!” signal.
Since the signal was discovered, scientists from all over have tried to locate it again, however it has never been seen since.
It has been theorized by some people that the signal may have come from extraterrestrial life, however others remain skeptical.
More information on the Wow can be found here by the person who discovered it.
So that’s it for earth sounds… To hear some incredibly strange MUSIC, check this out.

Riddle in the sands: Thousands of strange 'Nazca Lines' discovered in the Middle EastRiddle in the sands: Thousands of strange 'Nazca Lines' discovered in the Middle East

Last updated at 7:33 PM on 15th September 2011Peru’s Nazca Lines, the mysterious geoglyphs etched into the desert centuries ago by indigenous groups, are world famous – and now thousands of similar patterns have been found in the Middle East.
Satellite and aerial photography has revealed mysterious stone ‘wheels’ that are more numerous and older than the Nazca Lines in countries such as Syria, Saudi Arabia and Jordan.
The structures are thought to date back 2,000 years, but why they were built is baffling archaeologists and historians.
Ancient mystery: The stone wheels are thought to be 2,000 years old
Ancient mystery: The stone wheels are thought to be 2,000 years old
Hidden: Thousands of people have probably walked past the Nazca Line-like structures and not realised what they were
Hidden: Thousands of people have probably walked past the structures and not realised what they were
Baffling: None of the Nazca Line-like patterns appear to be lined up with astronomical phenomena
Baffling: None of the Nazca Line-like patterns appear to be lined up with astronomical phenomena
‘In Jordan alone we've got stone-built structures that are far more numerous than the Nazca Lines, far more extensive in the area that they cover, and far older,’ David Kennedy, a professor of classics and ancient history at the University of Western Australia, told Live Science.
He added: ‘People have probably walked over them, walked past them, for centuries, millennia, without having any clear idea what the shape was.’
The local Bedouin, a nomadic people found in Saudi Arabia, Jordan, Libya, Egypt and Israel, call them the ‘works of the old men’.
They are often found on lava fields – but don’t fall into any pattern, according to Kennedy, whose research into them will be published in an upcoming issue of the Journal Of Archaeological Science.
Similar: The ancient and mysterious Nazca Lines in the Nazca Desert in Peru
Similar: The ancient and mysterious Nazca Lines in the Nazca Desert in Peru
He explains that they come in a huge variety of forms, some being ‘kites’, structures that funnelled animals, some being seemingly random meandering lines of stone and others being rectangular.
None are believed to be aligned with the stars, which has added to the mystery surrounding their purpose.
They were actually first discovered in 1927 by an RAF pilot called Lt. Percy Maitland, but it wasn’t until Professor Kennedy and his team began studying aerial and Google Earth photographs that their true extent was revealed.
A final count has yet to be completed, but Kennedy is certain they run into the thousands.
Local knowledge: The Bedouin call the structures the 'work of the old men'
Local knowledge: The Bedouin call the structures the 'work of the old men'


Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2037850/Thousands-strange-Nazca-Lines-discovered-Middle-East.html#ixzz1YW05Ypww

วันสิ้นโลกที่โตเกียว [illustration]tokyogenso_yoyogi_station

สถานีรถไฟชินจูกุกลายเป็นซากปรักหักพังไร้ซึ่งผู้คน สนามบินฮาเนดะกลายเป็นสนามบินร้าง ย่านอากิฮาบาระที่พวกเราเคยเดินดูเครื่องใช้ไฟฟ้าบัดนี้เหลือแต่อาคารที่มีวัชพืชปกคลุม ไม่มีวี่แววของมนุษย์สักคน ไม่มีสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตเลย นี่คือฝันร้ายชัดๆ

นักทำภาพคอมพิวเตอร์นาม โตเกียวเกนโซ (มีความหมายว่า โตเกียวในจินตนาการ) คือผู้สร้างสรรค์ภาพเหล่านี้ที่ทั้งสวยงามน่าตะลึงและชวนสยองขวัญในขณะเดียวกัน ภาพเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีคำบรรยายหรือคำอธิบายใดๆ จากศิลปิน ผู้เสพย์งานจะถูกปล่อยให้ใช้ความคิดของแต่ละคนจินตนาการกันไปว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันอาจจะเกิดมาจากความโง่งมของมนุษย์ที่ก่อสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ สงครามที่เกิดจากความแตกต่างทางศาสนา และสงครามที่เกิดจากความแตกต่างทางชนชั้น ทำให้ผู้คนล้มตาย หรือเิกิดมาจากการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์จนทำให้เกิดภัยพิบัติ มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ จนต้องสูญพันธุ์ไป หรืออพยพไปอาศัยที่ดาวดวงอื่น ต้องอำลาโลกที่อดีตเคยสวยงามใบนี้ไป…
ไม่ว่าคนชาติใดในโลกดูภาพเหล่านี้แล้วก็สะทกสะท้อนใจ โดยเฉพาะคนไทยอย่างเราๆ เพราะบางสถานที่ในภาพเหล่านี้มันช่างละม้ายกับสถานที่ในเมืองไทยเหลือเกิน

แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลใดก็ตาม ขออย่าให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่เห็นภาพเช่นนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยเถิด

*

[วางเม้าส์ที่ภาพเพื่อดูชื่อสถานที่]

tokyogenso_akihabara
tokyogenso_akihabara_02
tokyogenso_haneda_airport
tokyogenso_hato_bus
tokyogenso_kabuki_za_theater_ginza
tokyogenso_manneken_pis_statue_at_hamamatsucho_station
tokyogenso_mcdonalds
tokyogenso_moai_statue_at_shibuya_station
tokyogenso_mode_hal_iko_building_shinjuku
tokyogenso_nakano_station
tokyogenso_osaka_street_scene
tokyogenso_osaka_street_scene_billiken
tokyogenso_osaka_street_scene_tsutenkaku_tower
tokyogenso_shibuya
tokyogenso_shibuya_station_fukotoshin_line_seibu_shibuya
tokyogenso_shinjuku_skyline
tokyogenso_shinjuku_station
tokyogenso_sofmap_akihabara
tokyogenso_tokyo_big_sight
tokyogenso_tokyo_monorail
tokyogenso_tokyo_tower
tokyogenso_ueno
tokyogenso_wako_building_ginza
tokyogenso_rainbow_bridge
[จาก Pink Tentacle และ Tokyogenso]

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

VIOLENCE EARTH : Rare tornado, storms cause havoc in Italy killing FOURMonday, September 19, 2011ROME — Violent storms across Italy that led to four deaths over the weekend caused damage and disruption on air, port and city transport systems on Monday, officials said.

Six underground subway stations in the capital Rome that were closed due to flooding overnight disrupting the morning rush hour reopened in the early afternoon. Buses took travellers between stops.

Palermo airport on the island of Sicily was forced to close for 40 minutes after a tornado whipped a Falcon 2000 aircraft off the runway, throwing it against police and emergency vehicles.

The storm also ripped free the 'Suprema' ferry from its moorings at Palermo port, causing a small boat nearby to sink before running into an English destroyer, the Monmouth, which was undamaged.

Train traffic was disrupted in the Naples region causing delays and regional train cancellations.

In the town of Canepina, north of Rome, more than a third of the central square caved in after it was undermined by water.

In northern Italy, snow and falling trees closed five mountain passes.

On Sunday, two hikers were found dead in a landslide, while a 72-year-old German tourist died after falling into a ravine and a man in his 40s from Milan was struck by lightning.

After several days of unseasonally high temperatures, weather conditions took a turn for the worse in the north of the country on Saturday gradually moving south on Sunday.

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

STRANGE SOUND : เกิดเสียงกึกก้องประหลาดในเมืองใหญ่ต่างๆ ทั่วโลก
ตราประทับดวงที่เจ็ด (แตรทั้งเจ็ดแห่งการพิพากษา)
8:1 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่เจ็ด ความเงียบก็ครอบคลุมสวรรค์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
8:2 แล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์ที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้านั้น ได้รับพระราชทานแตรเจ็ดคัน
8:3 และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือกระถางไฟทองคำออกมายืนอยู่ที่แท่น และทรงประทานเครื่องหอมเป็นอันมากแก่ทูตองค์นั้น เพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของวิสุทธิชนทั้งปวงบนแท่นทองคำที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้น
8:4 และควันเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของวิสุทธิชนทั้งหลาย จากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า
8:5 แล้วทูตสวรรค์องค์นั้นก็นำกระถางไปบรรจุไฟจากแท่นจนเต็ม และโยนกระถางนั้นลงบนแผ่นดินโลก และมีเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และแผ่นดินไหว
8:6 และทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือแตรทั้งเจ็ดนั้นต่างก็เตรียมพร้อมที่จะเป่า


แตรที่หนึ่ง (พืชพันธุ์แห่งแผ่นดินโลกถูกทำลายหนึ่งในสาม)
8:7 เมื่อทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแตรขึ้น ลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือดก็ถูกทิ้งลงบนแผ่นดิน ต้นไม้ไหม้ไปหนึ่งในสามส่วน และหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิ้น

แตรที่สอง (สัตว์ทะเลถูกทำลายหนึ่งในสาม)
8:8 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สองเป่าแตรขึ้น ก็มีสิ่งหนึ่งเหมือนภูเขาใหญ่กำลังลุกไหม้ถูกทิ้งลงไปในทะเล และทะเลนั้นได้กลายเป็นเลือดเสียหนึ่งในสามส่วน
8:9 สัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นตายเสียหนึ่งในสามส่วน และบรรดาเรือกำปั่นแตกเสียหนึ่งในสามส่วน

แตรที่สาม (แม่น้ำและบ่อน้ำพุมีรสขมหนึ่งในสาม)
8:10 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สามเป่าแตรขึ้น ก็มีดาวใหญ่ดวงหนึ่งเป็นเปลวไฟลุกโพลงดุจโคมไฟตกจากท้องฟ้า ดาวนั้นตกลงบนแม่น้ำหนึ่งในสามส่วน และตกที่บ่อน้ำพุทั้งหลาย
8:11 ดาวดวงนี้มีชื่อว่าบอระเพ็ด รสของน้ำกลายเป็นรสขมเสียหนึ่งในสามส่วน และคนเป็นอันมากก็ได้ตายไปเพราะน้ำนั้นกลายเป็นน้ำรสขมไป

แตรที่สี่ (ดวงต่างๆในท้องฟ้ามืดไปหนึ่งในสาม)
8:12 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สี่เป่าแตรขึ้น ดวงอาทิตย์ก็ถูกทำลายไปหนึ่งในสามส่วน ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจึงมืดไปหนึ่งในสามส่วน กลางวันก็ไม่สว่างเสียหนึ่งในสามส่วน และกลางคืนก็เช่นเดียวกับกลางวัน
8:13 แล้วข้าพเจ้าก็มองดูและได้ยินทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่บินอยู่ในท้องฟ้า ร้องประกาศเสียงดังว่า "วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะมีแก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลก เพราะเสียงแตรของทูตสวรรค์ทั้งสามองค์กำลังจะเป่าอยู่แล้ว"
แตรที่ห้า (ภัยพิบัติจากเหวที่ไม่มีก้นเหว)
9:1 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเป่าแตรขึ้น ข้าพเจ้าก็เห็นดาวดวงหนึ่งตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลก และประทานลูกกุญแจสำหรับเหวที่ไม่มีก้นเหวให้แก่ดาวดวงนั้น
9:2 เมื่อเขาเปิดเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้น ก็มีควันพลุ่งขึ้นมาจากเหวนั้นดุจควันที่เตาใหญ่ และดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไป เพราะเหตุควันที่ขึ้นมาจากเหวนั้น
9:3 มีฝูงตั๊กแตนบินออกจากควันนั้นมายังแผ่นดินโลก ได้ประทานอำนาจแก่ตั๊กแตนนั้น เหมือนกับอำนาจของแมงป่องแห่งแผ่นดินโลก
9:4 และมีคำสั่งแก่มันไม่ให้ทำร้ายหญ้าบนแผ่นดินโลก หรือพืชเขียว หรือต้นไม้ แต่ให้ทำร้ายคนเหล่านั้นที่ไม่มีตราของพระเจ้าบนหน้าผากของเขาเท่านั้น
9:5 และไม่ให้ฆ่าคนเหล่านั้น แต่ให้ทรมานเขาห้าเดือน การทรมานนั้นเป็นการทรมานที่เหมือนกับถูกแมงป่องต่อย
9:6 ตลอดเวลาเหล่านั้น คนทั้งหลายจะแสวงหาความตายแต่จะไม่พบ เขาอยากจะตาย แต่ความตายจะหนีไปจากเขา
9:7 ตั๊กแตนนั้นมีรูปร่างเหมือนม้าที่ผูกเครื่องพร้อมสำหรับออกศึก บนหัวมีสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนมงกุฎทองคำ หน้ามันเหมือนหน้ามนุษย์
9:8 ผมมันเหมือนผมผู้หญิง ฟันมันเหมือนฟันสิงโต
9:9 มันมีทับทรวงเหมือนกับทับทรวงเหล็ก เสียงปีกมันเหมือนเสียงรถม้าเป็นอันมากกรูเข้ารบข้าศึก
9:10 มันมีหางเหมือนหางแมงป่อง และหางมันนั้นมีเหล็กใน มันมีอำนาจที่จะทำร้ายมนุษย์ตลอดห้าเดือน
9:11 มันมีทูตแห่งเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นเป็นกษัตริย์ปกครองมัน ที่มีชื่อเรียกในภาษาฮีบรูว่า อาบัดโดน แต่ในภาษากรีกเรียกว่า อปอลลิโยน
9:12 วิบัติอย่างที่หนึ่งผ่านไปแล้ว ดูเถิด ยังมีวิบัติอีกสองอย่างที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า

แตรที่หก (มนุษย์หนึ่งในสามถูกฆ่าตาย)
9:13 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่หกเป่าแตรขึ้น ข้าพเจ้าได้ยินเสียงออกมาจากเชิงงอนมุมทั้งสี่ของแท่นทองคำที่อยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า
9:14 เสียงนั้นสั่งทูตสวรรค์องค์ที่หกที่ถือแตรนั้นว่า "จงแก้มัดทูตสวรรค์ทั้งสี่ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้ำใหญ่นั้น คือแม่น้ำยูเฟรติส"
9:15 ทูตสวรรค์ทั้งสี่ก็ถูกแก้ปล่อยไป ซึ่งทรงเตรียมไว้สำหรับชั่วโมง วัน เดือน และปี ที่จะให้ฆ่ามนุษย์เสียหนึ่งในสามส่วน
9:16 และจำนวนพลทหารม้ามีสองร้อยล้าน นี่คือจำนวนที่ข้าพเจ้าได้ยิน
9:17 ในนิมิตนั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นม้าเป็นดังนี้คือ ผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้น ก็มีทับทรวงสีไฟ สีพลอยสีแดง และสีกำมะถัน หัวม้าทั้งหลายนั้นเหมือนหัวสิงโต มีไฟและควันและกำมะถันพลุ่งออกมาจากปากของมัน
9:18 มนุษย์ถูกฆ่าเสียหนึ่งในสามส่วนด้วยภัยพิบัติสามอย่างนี้ คือ ไฟและควันและกำมะถันที่พลุ่งออกมาจากปากมันนั้น
9:19 เพราะว่าฤทธิ์ของม้านั้นอยู่ที่ปากและหาง หางของมันเหมือนงูและมีหัว สิ่งเหล่านี้ทำให้มันทำร้ายคนได้
9:20 มนุษย์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ ที่มิได้ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ ยังไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากงานที่มือเขาได้กระทำ ไม่ได้เลิกบูชาผี บูชา `รูปเคารพที่ทำด้วยทองคำ เงิน ทองเหลือง หินและไม้ รูปเคารพเหล่านั้นจะดูหรือฟังหรือเดินก็ไม่ได้'
9:21 และเขาก็มิได้กลับใจเสียใหม่จากการฆาตกรรม และการเวทมนตร์ การล่วงประเวณี และการลักขโมย

ยอห์นได้รับหนังสือม้วนเล็กๆม้วนหนึ่ง
10:1 และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากอีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ มีเมฆคลุมตัวท่าน และมีรุ้งบนศีรษะท่าน และหน้าท่านเหมือนดวงอาทิตย์ และเท้าท่านเหมือนเสาไฟ
10:2 ท่านถือหนังสือเล็กๆม้วนหนึ่งซึ่งคลี่อยู่ในมือของท่าน ท่านวางเท้าขวาของท่านบนทะเล และเท้าซ้ายของท่านบนบก
10:3 ท่านร้องเสียงดังดุจเสียงสิงโตคำราม เมื่อท่านร้องแล้ว เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดเสียงก็ดังขึ้น
10:4 เมื่อเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงลงมือจะเขียน แต่ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า "จงประทับตราปิดข้อความซึ่งฟ้าร้องทั้งเจ็ดได้ร้องนั้น จงอย่าเขียนข้อความเหล่านั้น"
10:5 ฝ่ายทูตสวรรค์องค์ที่ข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนบกนั้นได้ชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้า
10:6 และปฏิญาณโดยอ้างพระนามของพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์ ผู้ได้ `ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในฟ้าสวรรค์นั้น ทรงสร้างแผ่นดินโลก และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในแผ่นดินโลกนั้น และทรงสร้างทะเล กับสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในทะเลนั้น' ว่า จะไม่มีการเนิ่นช้าอีกต่อไปแล้ว
10:7 แต่ว่าในวันแห่งเสียงของทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดนั้น คือเมื่อท่านจะเป่าแตรขึ้น ความลึกลับของพระเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้แก่พวกศาสดาพยากรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั้นก็จะสำเร็จ
10:8 และพระสุรเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินจากสวรรค์นั้นตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า "จงไปรับหนังสือเล็กๆม้วนนั้นที่คลี่อยู่ในมือของทูตสวรรค์องค์ที่ยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนบกนั้น"
10:9 ข้าพเจ้าจึงไปหาทูตสวรรค์องค์นั้นและกล่าวแก่ท่านว่า "ขอหนังสือม้วนเล็กนั้นเถิด" ท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า "เอาไปเถิด และกินมันเสีย มันจะทำให้ท้องเจ้าขม แต่เมื่ออยู่ในปากของเจ้า มันจะหวานเหมือนน้ำผึ้ง"
10:10 ข้าพเจ้ารับหนังสือม้วนเล็กนั้นจากมือทูตสวรรค์แล้วก็กินเข้าไป ขณะที่มันอยู่ในปากของข้าพเจ้านั้นมันก็หวานเหมือนน้ำผึ้ง แต่เมื่อข้าพเจ้ากินมันเข้าไปแล้วท้องข้าพเจ้าก็ขม
10:11 และท่านบอกข้าพเจ้าว่า "เจ้าต้องพยากรณ์อีก ต่อชนชาติทั้งหลาย บรรดาประชาชาติ ภาษา และกษัตริย์"

การวัดพระวิหารชั้นใน
11:1 ท่านผู้หนึ่งจึงเอาไม้อ้อท่อนหนึ่งให้ข้าพเจ้ารูปร่างเหมือนไม้เรียว และทูตสวรรค์องค์นั้นยืนอยู่กล่าวว่า "จงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้า และแท่นบูชา และคำนวณคนทั้งหลายซึ่งนมัสการในนั้น
11:2 แต่ไม่ต้องวัดลานชั้นนอกพระวิหารนั้น เพราะว่าที่นั่นได้มอบไว้แก่คนต่างชาติแล้ว และเขาจะเหยียบย่ำเมืองบริสุทธิ์ลงใต้เท้าตลอดสี่สิบสองเดือน

คำพยากรณ์ของพยานทั้งสอง
11:3 และเราจะให้ฤทธิ์อำนาจแก่พยานทั้งสองของเรา และเขาจะพยากรณ์ตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน นุ่งห่มด้วยผ้ากระสอบ
11:4 พยานทั้งสองนั้นคือต้นมะกอกเทศสองต้น และคันประทีปสองคันที่ตั้งอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลก
11:5 ถ้าผู้ใดประสงค์จะทำร้ายพยานทั้งสองนั้น ไฟก็จะพลุ่งออกจากปากเขาเผาผลาญศัตรูผู้นั้น ถ้าผู้ใดจะทำร้ายพยานทั้งสอง ผู้นั้นก็จะต้องตายในลักษณะนี้
11:6 พยานทั้งสองมีฤทธิ์ปิดท้องฟ้าได้ เพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั้นที่เขากำลังพยากรณ์ และมีฤทธิ์อำนาจเหนือน้ำทำให้กลายเป็นเลือดได้ และมีฤทธิ์บันดาลให้ภัยพิบัติต่างๆกระหน่ำโลก กี่ครั้งก็ได้ตามความปรารถนาของเขา
11:7 และเมื่อเสร็จสิ้นการเป็นพยานแล้ว สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากเหวที่ไม่มีก้นเหวก็จะสู้รบกับเขา จะชนะเขาและจะฆ่าเขาเสีย
11:8 และศพของเขาจะอยู่ที่ถนนในเมืองใหญ่นั้น ซึ่งตามฝ่ายจิตวิญญาณเรียกว่า เมืองโสโดมและอียิปต์ อันเป็นเมืองซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถูกตรึงด้วย
11:9 คนหลายชาติ หลายตระกูล หลายภาษา หลายประชาชาติ จะเพ่งดูศพเขาตลอดสามวันครึ่ง และจะไม่ยอมให้เอาศพนั้นใส่อุโมงค์เลย
11:10 คนทั้งหลายซึ่งอยู่ในแผ่นดินโลกจะยินดีเพราะเขา และจะสนุกสนานรื่นเริง จะให้ของขวัญแก่กัน เพราะว่าผู้พยากรณ์ทั้งสองนี้ได้ทรมานคนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในโลก"
11:11 เมื่อเวลาผ่านไปสามวันครึ่งแล้ว ลมปราณแห่งชีวิตจากพระเจ้าก็เข้าสู่ศพของเขาอีก และเขาก็ลุกขึ้นยืน คนทั้งหลายที่ได้เห็นเขาก็มีความหวาดกลัวเป็นอันมาก
11:12 คนทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากสวรรค์ ตรัสแก่เขาว่า "จงขึ้นมาที่นี่เถิด" และพวกศัตรูก็เห็นเขาขึ้นไปในหมู่เมฆสู่สวรรค์

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่
11:13 และในเวลานั้นก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ และเมืองนั้นก็ถล่มลงเสียหนึ่งในสิบส่วน มีคนตายเพราะแผ่นดินไหวเจ็ดพันคน และคนที่เหลืออยู่นั้นมีความหวาดกลัวยิ่ง และได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์
11:14 วิบัติอย่างที่สองก็ผ่านไปแล้ว ดูเถิด วิบัติอย่างที่สามก็จะมาถึงในไม่ช้านี้แหละ

แตรที่เจ็ด (การประกาศถึงชัยชนะแห่งอาณาจักรของพระคริสต์)
11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า "ราชอาณาจักรทั้งหลายแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์"
11:16 และผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนซึ่งนั่งในที่นั่งของตนเบื้องพระพักตร์พระเจ้าก็ทรุดตัวลงกราบนมัสการพระเจ้า
11:17 และทูลว่า "โอ ข้าแต่พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ทรงดำรงอยู่บัดนี้ และผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในกาลก่อน และผู้จะเสด็จมาในอนาคต ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ได้ทรงใช้ฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ และได้ทรงครอบครอง
11:18 เหล่าประชาชาติมีความโกรธแค้น แต่พระพิโรธของพระองค์ก็มาถึงแล้ว ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทั้งหลายที่ตายไปแล้ว และถึงเวลาที่พระองค์จะทรงประทานบำเหน็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ คือพวกศาสดาพยากรณ์ และวิสุทธิชนทั้งปวง และแก่คนทั้งหลายที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย และถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงทำลายคนที่ทำลายแผ่นดินโลก"
11:19 แล้วพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิดออก ในพระวิหารนั้นเห็นมีหีบพันธสัญญาของพระองค์ แล้วก็มีฟ้าแลบ และเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว ลูกเห็บก็ตกอย่างหนัก

ผู้หญิงและพญานาค
12:1 มีการมหัศจรรย์ใหญ่ยิ่งปรากฏในสวรรค์ คือผู้หญิงคนหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า และบนศีรษะมีดวงดาวสิบสองดวงเป็นมงกุฎ
12:2 ผู้หญิงนั้นตั้งครรภ์ และร้องครวญด้วยความเจ็บครรภ์ที่ใกล้จะคลอด
12:3 และมีการมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์ ดูเถิด มีพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่ง มีเจ็ดหัวและมีสิบเขา และที่หัวเหล่านั้นมีมงกุฎเจ็ดอัน
12:4 หางพญานาคตวัดดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสียหนึ่งในสามส่วน และพญานาคนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตร เพื่อจะกินบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้ว

บุตรนั้นจะได้ครอบครอง
12:5 หญิงนั้นคลอดบุตรชาย ผู้ซึ่งจะครอบครองประชาชาติทั้งปวงด้วยคทาเหล็ก และบุตรนั้นได้ขึ้นไปถึงพระเจ้า ถึงพระที่นั่งของพระองค์
12:6 และหญิงนั้นก็หนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร ที่นางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อนางจะได้รับการเลี้ยงดูอยู่ที่นั่นตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน

มีคาเอลและทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับซาตาน
12:7 และมีสงครามเกิดขึ้นในสวรรค์ มีคาเอลและพวกทูตสวรรค์ของท่านได้ต่อสู้กับพญานาค และพญานาคกับพวกทูตของมันก็ต่อสู้
12:8 แต่ฝ่ายพญานาคแพ้ และพวกพญานาคไม่มีที่อยู่ในสวรรค์อีกเลย
12:9 พญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ ที่เขาเรียกกันว่า พญามารและซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลก พญานาคและพวกทูตของมันก็ถูกผลักทิ้งลงมาในแผ่นดินโลก
12:10 และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่า "บัดนี้ความรอด และฤทธิ์เดช และราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเรา และอำนาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้ว เพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าของเรา ทั้งกลางวันและกลางคืนนั้น ก็ได้ถูกผลักทิ้งลงมาแล้ว
12:11 เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และโดยคำพยานของพวกเขาเอง และเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตน
12:12 ฉะนั้นสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์จงรื่นเริงยินดีเถิด แต่วิบัติจะมีแก่ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินโลกและทะเล เพราะว่าพญามารได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนัก เพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อย"

ซาตานข่มเหงหญิงนั้น
12:13 เมื่อพญานาคนั้นเห็นว่ามันถูกผลักทิ้งลงมาในแผ่นดินโลกแล้ว มันก็ข่มเหงหญิงที่คลอดบุตรชายนั้น
12:14 แต่ทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่สองปีกแก่หญิงนั้น เพื่อให้นางบินหนีหน้างูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารในสถานที่ของนาง จนถึงที่ซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดู ตลอดวาระหนึ่งและสองวาระและครึ่งวาระ
12:15 งูนั้นก็พ่นน้ำออกจากปากเหมือนน้ำท่วมไหลตามหญิงนั้น เพื่อจะให้พัดหญิงนั้นไปกับน้ำท่วม
12:16 แต่แผ่นดินก็ได้ช่วยหญิงนั้นไว้ได้ โดยแยกออกเป็นช่องแล้วสูบน้ำท่วมนั้นที่พ่นออกจากปากพญานาคนั้นลงไป
12:17 พญานาคโกรธแค้นหญิงนั้น มันจึงออกไปทำสงครามกับเชื้อสายของนางที่เหลืออยู่นั้น คือผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และยึดถือคำพยานของพระเยซูคริสต์

สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเล
13:1 และข้าพเจ้าได้ยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเล และเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเล มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา ที่เขาทั้งสิบนั้นมีมงกุฎสิบอัน และมีชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทจารึกไว้ที่หัวทั้งหลายของมัน
13:2 สัตว์ร้ายที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั้น เหมือนเสือดาว และเท้าเหมือนเท้าหมี และปากเหมือนปากสิงโต และพญานาคได้ให้ฤทธิ์ของมัน และที่นั่งของมัน และสิทธิอำนาจอันใหญ่ยิ่งแก่สัตว์ร้ายนั้น
13:3 ข้าพเจ้าได้เห็นว่าหัวๆหนึ่งของสัตว์ร้ายดูเหมือนถูกฟันปางตาย แต่แผลที่ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้ว คนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจ
13:4 เขาทั้งหลายได้บูชาพญานาคที่ได้ให้อำนาจแก่สัตว์ร้ายนั้น เขาได้บูชาสัตว์ร้ายนั้น กล่าวว่า "ใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ได้ และใครสามารถจะทำสงครามกับสัตว์นี้ได้"
13:5 และยอมให้สัตว์ร้ายนั้นมีปากที่พูดคำกล่าวร้ายและหมิ่นประมาท และยอมให้มันใช้อำนาจกระทำอย่างนั้นตลอดสี่สิบสองเดือน
13:6 มันกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระเจ้า เพื่อหมิ่นประมาทต่อพระนามของพระองค์ ต่อพลับพลาของพระองค์ และต่อผู้ที่อยู่ในสวรรค์

สัตว์ร้ายกระทำสงครามกับพวกวิสุทธิชน
13:7 และยอมให้มันทำสงครามกับพวกวิสุทธิชน และชนะเขา และให้มันมีอำนาจเหนือชนทุกตระกูล ทุกภาษา และทุกประชาชาติ
13:8 และบรรดาคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้น คือคนทั้งปวงที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก ผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลก
13:9 ใครมีหูก็ให้ฟังเอาเถิด
13:10 ผู้ใดที่กำหนดไว้ให้ไปเป็นเชลยผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเชลย ผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบผู้นั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบ นี่แหละคือความอดทนและความเชื่อของพวกวิสุทธิชน

สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากแผ่นดิน
13:11 และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดิน มีสองเขาเหมือนลูกแกะ และพูดเหมือนพญานาค
13:12 มันใช้อำนาจของสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นอย่างครบถ้วนต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น มันทำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูชาสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น ที่มีแผลปางตายแต่รักษาหายแล้ว
13:13 สัตว์ร้ายนี้แสดงการมหัศจรรย์ใหญ่ จนกระทำให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่แผ่นดินโลกประจักษ์แก่ตามนุษย์ทั้งหลาย
13:14 มันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกด้วยการอัศจรรย์นั้น ซึ่งมันมีอำนาจกระทำท่ามกลางสายตาของสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น และมันสั่งให้คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกสร้างรูปจำลองให้แก่สัตว์ร้าย ที่ถูกฟันด้วยดาบแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้น
13:15 และมันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั้น เพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นทั้งพูดได้ และกระทำให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้ายนั้นถึงแก่ความตายได้
13:16 และมันยังได้บังคับคนทั้งปวง ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมั่งมีและคนจน ไทยและทาส ให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขา
13:17 เพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้ นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้น หรือชื่อของสัตว์ร้ายนั้น หรือเลขชื่อของมัน
13:18 ในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญา ถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์ร้ายนั้น เพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่ง เลขของมันคือหกร้อยหกสิบหกCREDIT: คุณ Willam

ผลงานวิจัยอีกชิ้นที่อาจเป็นที่มาของเสียงข้างต้น ...