วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

นักวิทยาศาสตร์พยากรณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก

สัมภาษณ์ ดร.อาจอง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อรักษาสมดุลย์เยียวยาตัวเองจากการกระทำของมนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น