วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัมนา "เจาะลึกภัยพิบัติ พลิกวิกฤตให้เป็นทางรอด ต้อนรับปี 2012"
สัมนาฟรี "เจาะลึกภัยพิบัติ พลิกวิกฤตให้เป็นทางรอด ครั้งที่ 2" 

version: ต้อนรับปี 2012 
ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554 เวลา 8.30 น. - 17.00 น. 
การสัมมนาและการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุแห่งการเกิดภัยพิบัติต่างๆ และภัยธรรมชาติที่เกิดอยู่ในปัจจุบันและอนาคต พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ 
ดร.สมิทธ ธรรมสโรช 
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ 
รศ.ดร.ปัญญา จารุศิริ 
ดร.ก้องภพ อยู่เย็น 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น