วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิธีตรวจสอบสภาวะอากาศล่วงหน้าจาก Web ของ US.NAVY

> เริ่มที่ US.Navy Web
http://www.usno.navy.mil/FNMOC/
> คลิกที่ Meteorological Products

> แล้วคลิกที่ Global and Regional Weather Charts
http://www.usno.navy.mil/FNMOC/meteorology-products-1

> คลิก Continue to this website (not recommended)
> คลิกที่ W Pacific ตรง NGP
https://www.fnmoc.navy.mil/wxmap_cgi/cgi-bin/wxmap_DOD_area.cgi?area=ngp_wpac&set=Core

> แล้วคลิกที่ surface temperature
> ได้ลิงค์สุดท้าย
https://www.fnmoc.navy.mil/wxmap_cgi/cgi-bin/wxmap_loop.cgi?&area=ngp_wpac&prod=tas&dtg=2011032618&set=Core

*** ที่ผมบอกวิธีเพราะถ้าเข้าตรง ๆ จะเข้าไม่ได้ ต้องเข้าเป็นลำดับครับ ***
คุณลองคลิกแถบสี่เหลืี่ยมเล็ก ๆ ข้างบน ไปเรื่อย ๆ
โมเดลนี้พยากรณ์อุณหภูมิผิวพื้นได้ถึง 7 วันล่วงหน้าครับ
คุณสามารถดูข้อมูลเองได้ตลอดไป ซึ่งน่าเชื่อถือพอสมควร เพราะมาตรฐานโลก และใครก็ดูได้ ไม่ต้องมี login ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น